Golf & Leisure Awards 2024

Mục đích

Tôn vinh và Quảng bá vẻ đẹp và đẳng cấp các sân golf Việt Nam
Quảng bá các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và giải trí chất lượng cao cho ngành công nghiệp golf
Tăng cường chất lượng sân golf và lĩnh vực dịch vụ dành cho golfer

Đối tượng bình chọn

Sân golf: Tất cả các sân golf 18 hố đã đi vào hoạt động tại Việt Nam từ trước tháng 12/2023
Dịch vụ: Các khách sạn, dịch vụ phục vụ golfer tại các điểm đến golf.
Khác: Các sân tập, học viện golf, các công ty kinh doanh golf và lữ hành golf.

Tiêu chí bình chọn

Quá trình bình chọn

ONLINE

ONLINE

KHẢO SÁT THỰC TẾ

KHẢO SÁT THỰC TẾ

CHẤM ĐIỂM

CHẤM ĐIỂM

CÔNG BỐ

CÔNG BỐ

Thời gian bình chọn: 1/3-31/5

Cách thức bình chọn: Truy cập www.vote.vietnamgolfmagazine.net
BGK thị sát những sân golf tiêu biểu

Thời gian khảo sát: Tháng 7-8/2024
Họp BGK: Thời gian tháng 8/2024

BGK căn cứ thang điểm của từng tiêu chí để chấm điểm cho các sân golf
Thời gian (dự kiến): Tháng 9/2024

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Ban giám khảo

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Vietnam Golf & Leisure
Hiệp hội Golf Việt Nam
Liên đoàn Công nghiệp Golf Châu Á (AGIF)
Sports Makerting Surveys
340,371
Số lượng bình chọn